a

打开工具 意见反馈

一汽奥迪-奥迪Q3

品牌找车:
 1. 车型名称
  厂方报价
  最低报价
  详情
 2. 2017款30 TFSI 标准型
  23.42万
  17.79万咨询底价
  参数配置
 3. 2017款30 TFSI 时尚型
  25.92万
  19.53万咨询底价
  参数配置
 4. 2017款35 TFSI 时尚型
  27.92万
  21.16万咨询底价
  参数配置
 5. 2017款30 TFSI 风尚型
  29.08万
  21.84万咨询底价
  参数配置
 6. 2017款30 TFSI 运动型
  29.08万
  22.08万咨询底价
  参数配置
 7. 2017款35 TFSI 风尚型
  31.08万
  23.58万咨询底价
  参数配置
 8. 2017款35 TFSI 运动型
  31.08万
  23.61万咨询底价
  参数配置
 9. 2017款35 TFSI quattro 全时四驱风尚型
  32.78万
  24.85万咨询底价
  参数配置
 10. 2017款35 TFSI quattro 全时四驱运动型
  32.78万
  24.85万咨询底价
  参数配置
 11. 2017款40 TFSI quattro 全时四驱运动型
  34.28万
  26.01万咨询底价
  参数配置
 12. 2017款40 TFSI quattro 全时四驱风尚型
  34.28万
  25.99万咨询底价
  参数配置
 1. 车型名称
  厂方报价
  最低报价
  详情
 2. 2016款30 TFSI 标准型
  23.42万
  17.57万
  参数配置
 3. 2016款30 TFSI 典藏版 智领型
  25.18万
  20.14万
  参数配置
 4. 2016款30 TFSI 时尚型
  25.92万
  19.23万
  参数配置
 5. 2016款30 TFSI 典藏版 舒享型
  27.48万
  22.22万
  参数配置
 6. 2016款30 TFSI 风尚型
  28.38万
  21.03万
  参数配置
 7. 2016款35 TFSI 典藏版 智领型
  26.30万
  21.04万
  参数配置
 8. 2016款35 TFSI 时尚型
  27.92万
  20.42万
  参数配置
 9. 2016款35 TFSI 典藏版 舒享版
  28.61万
  22.89万
  参数配置
 10. 2016款35 TFSI 风尚型
  30.38万
  22.58万
  参数配置
 11. 2016款35 TFSI 典藏版 quattro 进享型
  30.39万
  22.93万
  参数配置
 12. 2016款35 TFSI quattro 全时四驱风尚型
  32.08万
  23.52万
  参数配置
 13. 2016款40 TFSI quattro 全时四驱风尚型
  33.58万
  25.52万
  参数配置
 14. 2016款40 TFSI quattro 全时四驱运动型
  34.49万
  26.11万
  参数配置
 15. 2016款35 TFSI quattro 25周年特别版
  32.08万
  23.83万
  参数配置

同品牌车型

 1. 奥迪A4L29.98~43万
 2. 奥迪A6L41.88~74.6万
 3. 奥迪Q539.96~52.53万
 4. 奥迪A318.8~25.5万

同级别车型

 1. 荣威W517.18~29.88万
 2. 安德拉26.6~30.8万
 3. 风光58010.1~12.3万
 4. 凯迪拉克SRX39.98~59.8万
 5. Yeti29.3~33.24万
 6. 5.99~24.98万

点击排行

尊宝娱乐