a

打开工具 意见反馈

广汽本田-飞度

品牌找车:
 1. 车型名称
  厂方报价
  最低报价
  详情
 2. 2018款1.5L 手动 舒适版
  7.38万
  参数配置
 3. 2018款1.5L CVT 舒适版
  8.18万
  参数配置
 4. 2018款1.5L CVT 舒适天窗版
  8.58万
  参数配置
 5. 2018款1.5L CVT 潮跑版
  8.88万
  参数配置
 6. 2018款1.5L CVT 潮跑+版
  9.38万
  参数配置
 7. 2018款1.5L CVT 豪华版
  10.28万
  参数配置
 1. 车型名称
  厂方报价
  最低报价
  详情
 2. 2013款1.3L Hybrid
  17.98万
  17.08万
  参数配置
 3. 2011款1.3L 手动 舒适版
  7.98万
  7.08万
  参数配置
 4. 2011款1.3L 自动 舒适版
  8.98万
  8.08万
  参数配置
 5. 2011款1.5L 手动 豪华型
  9.42万
  7.12万
  参数配置
 6. 2011款1.5L 自动 豪华型
  10.42万
  8.82万
  参数配置
 7. 2011款1.5L 自动 全景天窗版
  11.98万
  11.08万
  参数配置
 8. 2014款1.5L LX MT 舒适版
  7.38万
  6.88万
  参数配置
 9. 2014款1.5L LX CVT 舒适版
  8.18万
  7.68万
  参数配置
 10. 2014款1.5L SE CVT 时尚版
  8.88万
  8.38万
  参数配置
 11. 2014款1.5L EX CVT 精英版
  9.88万
  9.38万
  参数配置
 12. 2014款1.5L EXLI CVT 领先版
  11.28万
  10.78万
  参数配置
 13. 2016款1.5L 手动 LX 舒适版
  7.38万
  7.18万
  参数配置
 14. 2016款1.5L CVT LX 舒适版
  8.18万
  7.98万
  参数配置
 15. 2016款1.5L CVT LXS 舒适天窗版
  8.58万
  7.98万
  参数配置
 16. 2016款1.5L CVT SE 时尚版
  8.88万
  8.68万
  参数配置
 17. 2016款1.5L CVT SES 时尚天窗版
  9.18万
  8.98万
  参数配置
 18. 2016款1.5L CVT EX 精英版
  9.88万
  9.68万
  参数配置
 19. 2016款1.5L CVT EXLI 领先版
  11.28万
  11.08万
  参数配置

同品牌车型

 1. 雅阁16.98~29.88万
 2. 奥德赛22.98~29.98万
 3. 锋范7.98~11.98万
 4. 歌诗图25.98~33.58万
 5. 凌派10.98~14.98万
 6. 缤智12.88~18.98万
 7. 冠道22~32.98万

同级别车型

 1. 路盛E80 6.18~7.18万
 2. 2080~0万
 3. 爱唯欧两厢8.18~11.18万
 4. Polo 7.59~14.69万
 5. 和悦A304.99~7.39万
 6. 焕驰4.99~7.39万

点击排行

尊宝娱乐