a

打开工具 意见反馈

长安尊宝娱乐-逸动

品牌找车:
 1. 车型名称
  厂方报价
  最低报价
  详情
 2. 2016款1.6L 手动 风尚型
  6.99万
  参数配置
 3. 2016款1.6L GDI 手动 劲尚型
  7.59万
  参数配置
 4. 2016款1.6L GDI 手动 劲锐型
  8.09万
  参数配置
 5. 2016款1.6L 自动 风尚型
  7.89万
  参数配置
 6. 2016款1.6L 自动 领尚型
  8.49万
  参数配置
 7. 2016款XT 1.6L 手动 俊酷型
  7.19万
  参数配置
 8. 2016款XT 1.6L GDI 手动 致酷型
  7.79万
  参数配置
 9. 2016款XT 1.6L GDI 手动 锐酷型
  8.19万
  参数配置
 10. 2016款XT 1.6L 自动 俊酷型
  8.19万
  参数配置
 11. 2016款XT 1.6L 自动 致酷型
  8.69万
  参数配置
 12. 2016款1.6L 手动 先锋型 蓝动版
  8.69万
  参数配置
 13. 2016款1.6L 手动 领航型 蓝动版
  9.09万
  参数配置
 14. 2016款1.6L GDI 自动 劲取型
  7.89万
  参数配置
 15. 2016款1.6L GDI 自动 劲尚型
  8.59万
  参数配置
 16. 2016款1.6L GDI 自动 劲领型
  9.29万
  参数配置
 17. 2016款XT 1.6L GDI 自动 锋酷型
  8.19万
  参数配置
 18. 2016款XT 1.6L GDI 自动 致酷型
  8.89万
  参数配置
 19. 2016款XT 1.6L GDI 自动 锐酷型
  9.29万
  参数配置
 20. 2017款XT RS 1.5T 双离合 炫动型
  8.89万
  参数配置
 21. 2017款XT RS 1.5T 双离合 锐动型
  9.69万
  参数配置

同品牌车型

 1. 奔奔4.49~6.09万
 2. 悦翔两厢5.59~7.29万
 3. CX205.59~6.49万
 4. 悦翔V34.69~5.29万
 5. 悦翔V56.59~7.99万
 6. CS357.99~10.39万
 7. 睿骋10.88~20.18万
 8. CS757.98~18.48万
 9. 悦翔V75.99~8.79万
 10. CS9515.98~22.98万
 11. CS155.39~7.54万
 12. 逸动EV19.23~20.73万
 13. 凌轩6.79~11.09万
 14. CS558.39~13.29万
 15. CS15EV18.94~19.64万
 16. 睿骋CC8.99~13.89万

同级别车型

 1. 威朗13.59~18.59万
 2. 蓝鸟10.59~14.39万
 3. 艾瑞泽77.99~10.39万
 4. 朗动10.58~12.78万
 5. 凌渡14.59~21.39万
 6. 凯翼E35.29~7.29万

点击排行

尊宝娱乐