a

打开工具 意见反馈

一汽奥迪-奥迪A3

品牌找车:
 1. 车型名称
  厂方报价
  最低报价
  详情
 2. 2018款30周年纪念版 Sportback 35TFSI 进取型
  19.23万
  15.89万咨询底价
  参数配置
 3. 2018款30周年纪念版 Limousine 35TFSI 进取型
  19.83万
  16.49万咨询底价
  参数配置
 4. 2018款30周年纪念版 Sportback 35TFSI 时尚型
  21.56万
  18.02万咨询底价
  参数配置
 5. 2018款30周年纪念版 Limousine 35TFSI 时尚型
  22.16万
  18.42万咨询底价
  参数配置
 6. 2018款30周年纪念版 Sportback 35TFSI 风尚型
  23.55万
  19.61万咨询底价
  参数配置
 7. 2018款30周年纪念版 Sportback 35TFSI 运动型
  23.55万
  19.61万咨询底价
  参数配置
 8. 2018款30周年纪念版 Limousine 35TFSI 风尚型
  24.15万
  19.98万咨询底价
  参数配置
 9. 2018款30周年纪念版 Limousine 35TFSI 运动型
  24.15万
  19.94万咨询底价
  参数配置
 10. 2018款30周年纪念版 Sportback 40TFSI 风尚型
  25.25万
  21.03万咨询底价
  参数配置
 11. 2018款30周年纪念版 Sportback 40TFSI 运动型
  25.25万
  21.03万咨询底价
  参数配置
 12. 2018款30周年纪念版 Limousine 40TFSI 风尚型
  25.80万
  21.38万咨询底价
  参数配置
 13. 2018款30周年纪念版 Limousine 40TFSI 运动型
  25.80万
  21.38万咨询底价
  参数配置
 1. 车型名称
  厂方报价
  最低报价
  详情
 2. 2016款Sportback 35TFSI 进取型
  18.49万
  13.71万
  参数配置
 3. 2016款Limousine 35TFSI 进取型
  19.09万
  14.24万
  参数配置
 4. 2016款Sportback 35TFSI 领英型
  20.92万
  15.61万
  参数配置
 5. 2016款Limousine 35TFSI 领英型
  21.52万
  16.11万
  参数配置
 6. 2016款Sportback 35TFSI 风尚型
  22.59万
  16.78万
  参数配置
 7. 2016款Limousine 35TFSI 风尚型
  23.19万
  17.22万
  参数配置
 8. 2016款Sportback 35TFSI 25周年特别版
  23.88万
  17.81万
  参数配置
 9. 2016款Limousine 35TFSI 25周年特别版
  24.28万
  18.19万
  参数配置
 10. 2016款Sportback 40TFSI 风尚型
  24.99万
  18.68万
  参数配置
 11. 2016款Limousine 40TFSI 风尚型
  25.39万
  18.94万
  参数配置
 12. 2016款Sportback 40TFSI 豪华型
  27.70万
  20.72万
  参数配置
 13. 2016款Limousine 40TFSI 豪华型
  28.10万
  21.02万
  参数配置
 14. 2017款Sportback 35TFSI 进取型
  18.80万
  14.1万
  参数配置
 15. 2017款Limousine 35TFSI 进取型
  19.40万
  14.53万
  参数配置
 16. 2017款Sportback 35TFSI 时尚型
  21.26万
  15.93万
  参数配置
 17. 2017款Limousine 35TFSI 时尚型
  21.86万
  16.4万
  参数配置
 18. 2017款Sportback 35TFSI 运动型
  23.25万
  17.44万
  参数配置
 19. 2017款Sportback 35TFSI 风尚型
  23.25万
  17.44万
  参数配置
 20. 2017款Limousine 35TFSI 运动型
  23.85万
  17.89万
  参数配置
 21. 2017款Limousine 35TFSI 风尚型
  23.85万
  17.89万
  参数配置
 22. 2017款Sportback 40TFSI 运动型
  24.95万
  18.69万
  参数配置
 23. 2017款Sportback 40TFSI 风尚型
  24.95万
  18.69万
  参数配置
 24. 2017款Limousine 40TFSI 运动型
  25.50万
  19.11万
  参数配置
 25. 2017款Limousine 40TFSI 风尚型
  25.50万
  19.11万
  参数配置

同品牌车型

 1. 奥迪A4L29.28~40.98万
 2. 奥迪A6L41.88~74.6万
 3. 奥迪Q539.96~52.53万
 4. 奥迪Q324.9~34.28万

同级别车型

 1. 新桑塔纳8.49~13.89万
 2. A3 e-tron 39.98~39.98万
 3. 全新爱丽舍8.38~10.48万
 4. DS 4S17.19~22.99万
 5. 新阳光7.98~11.28万
 6. 观致39.89~15.39万

点击排行

尊宝娱乐